ஹெச்.ஜி. ரசூலின் கவிதை ” என்னை அழைத்துச் சென்று பலியிடுங்கள்”


download

ஹெச்.ஜி. ரசூலின் கவிதை ” என்னை அழைத்துச் சென்று பலியிடுங்கள்”

 

காலச் சுவடு ஆகஸ்ட் இதழில் சின்னஞ்சிறிய கவிதை வாயிலாக ரசூல் மதவெறி யாருக்கு மிகவும் கெடுதி செய்கிறது என்பதை வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டு வருகிறார். முதலில் கவிதையை வாசிப்போம்.

 

ஈதுல் அழ்ஹா பெருநாள் வாழ்த்தை

உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிவிட்டேன்.

இனி அழைத்துச் சென்று பலியிடுங்கள் என்னை

உங்களிடம் கூரிய வாள் இருக்கிறது.

யார் யாரோ சொல்லும் வாழ்த்துக்களில்

ரத்த வாடை வீசுகிறது.

ஆதியின் வாசலில் நுழைந்து

பாலகனைக் கைப்பிடித்து அழைத்துவருகிறேன்.

எந்தக் கதறலும் இல்லை.

நூற்றாண்டுகளாய் வாள்பட்ட

அந்தக் கழுத்தில் எந்தக்காயமும் இல்லை.

ஒட்டகங்களைப் பலியிட்ட ரத்தமல்ல

நான் சென்ற பாலைமணல்வெளியில்

சிந்திக்கிடந்த ரத்தத்தைக் கண்டு அதிர்ச்சியுறுகிறேன்

என் குழந்தைகளின் ரத்தம்

என்னைக் கொஞ்சம் அதில் புரளவிடுங்கள்

அதன்பின் பலியிடுங்கள் என்னை.

 

‘ஆதியின் வாசலில் நுழைந்து’ என்னும் இடத்தில் ஒரு முக்கியமான நுட்பமான கருத்தை முன் வைக்கிறார். ஆதிகாலத்தில் இஸ்லாம் வெறுப்பும் கொலையுமான ஒரு நம்பிக்கையை ஒருக்காலும் கூறவில்லை என்பதே அது. ‘நூற்றாண்டுகளாய் வாள்பட்ட’ என்னும் இடத்தில் நாம்  முகரம் என்னும் துக்க நாளைக் குறிப்பிடுவதைப் புரிந்து கொள்கிறோம். அதில் எந்தக் காயமும் இல்லை என்னும் போது ஒரு தியாகத்தை நினைவு கூறும் விதமாகக் கழுத்தில் கத்தியால் வெட்டிக் கொள்வது போன்ற அந்தச் சடங்கின் உள்ளே வன்முறை இல்லை என்கிறார்.

 

இஸ்லாத்தின் ஆழ்ந்த உட்பொருளைத் தொடும் விதமாக இந்தக் கவிதையை உருவாக்கிய ரசூல் குழந்தைகளின் ரத்தமே இருக்கிறது -மதச் சடங்கில் பலி தரும் ஒட்டகத்தின் ரத்தம் இல்லை என்று கூர்மையாக பலியிடுப்படுவது வரும் தலைமுறை என்று உணர்த்துகிறார். மனோரீதியாக அவர்கள் பாதிக்கப் படுவதையும் பல சந்தர்ப்பங்களில் பொதுமக்கள் குழந்தைகள் பயங்கரவாதத்துக்கு பலியாவது என இரண்டுவிதமான பலிகளை அவர் குறிப்பிடுவதை நாம் உணர்கிறோம்.

 

சமுதாயம் மாற வேண்டும் என்னும் எழுத்து சிறுபான்மையினர் எழுத்திலோ அல்லது பிறர் எழுத்திலோ அபூர்வமாகவே வெளிப்படுகிறது. தேக்கமும் குறுகிய அடையாங்களுமான ஒரு பாரம்பரியத்தை நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ வழுத்தும் எழுத்துக்களே அதிகம். பிரசார நெடி இல்லாமல் மனதில் தைக்கும் பதியும் படைப்புக்கள் சமுதாய மாற்றம் என்னும் கனவு படைப்பாளியிடமிருந்து வாசகனைச் சென்று சேரப் பாலமாகின்றன.

 

ரசூலின் கவிதை அவற்றுள் ஒன்றே.

 

(image courtesy:jeyamohan.in)

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in விமர்சனம் and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s