ஜெயந்தி சங்கரின் பத்து சிறுகதைகள்


012

ஜெயந்தி சங்கரின் பத்து சிறுகதைகள்
சமகால வாழ்க்கையை, பல இன மொழி பண்பாடு கொண்ட மக்களின் வாழ்க்கையை ஜெயந்தி சங்கர் புனைவுகளில் சித்தரித்திருப்பது தமிழில் அரிதாகவே காணக் கிடைப்பது. தீவிரமாக இயங்கும் பெண் எழுத்தாளர்களும் அரிதானோரே. விரல் விட்டு எண்ணக் கூடிய அவர்களில் தமிழில் புனைவு அபுனைவு வழி பங்களிப்பாற்றுவதில் ஜெயந்தி தனித் தன்மையும் நவீனத்துவத்தின் நுட்பமும் கொண்ட படைப்புக்களைத் தந்தவர். ‘பறந்து மறையும் கடல் நாகம்‘, ‘மிதந்திடும் சுயப் பிரதிமைகள்’ என்ற இரு அபுனைவு நூல்கள் அவரது ஒப்பற்ற பங்களிப்பு. முதல் நூல் சீனப் பண்பாட்டுக்கும் இரண்டாவது சீனப் பெண்களின் வாழ்க்கை இலக்கியம் ஆகியவற்றும் நம்மை இட்டுச் செல்வன. பல ஆண்டுகள் உழைப்பில் வெளியான சீனப் பண்பாடு பற்றிய ஆழ்ந்த தரிசனம் தரும் இரு நூல்களும் பல எழுத்தாளர்களால் போற்றப் பட்டவை.  வாசிப்பும் விமர்சனமும் இல்லாமலேயே நல்ல படைப்பாளிகளின் பங்களிப்பு எள்ளப்படுவதும் நிராகரிக்கப்படுவதும் தமிழ்ச் சூழலில் சகஜம். இந்த இணைப்புக்கள் வழி அவர் படைப்பு உலகுக்கு ஒரு சாளரம் நமக்கு அமைகிறது.

01

தூரத்தே தெரியும் வான் விளிம்பு

 

03

ஓடிப்போனவள்

http://sankari01sg.blogspot.sg/2016/10/3.html

04

யூகா வோங்கின் நாளேட்டிலிருந்து சில பக்கங்கள்

http://sankari01sg.blogspot.sg/2016/10/4.html

05

முகப்புத்தகமும் சில அகப்பக்கங்களும்

 

http://sankari01sg.blogspot.sg/2016/10/6.html

06

கோடரித் தைலம்

http://sankari01sg.blogspot.sg/2016/10/7.html

07

ஒத்திகை

http://sankari01sg.blogspot.sg/2016/10/8.html

08

தம்மக்கள்

http://sankari01sg.blogspot.sg/2016/10/9.html

09

புதியதோர் உலகம்

http://sankari01sg.blogspot.sg/2016/10/10.html

10

மெலிஸாவின் தேர்வுகள்

 

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in விமர்சனம் and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s