முரட்டு தேசியமும் இலக்கில்லாத பண்பாட்டு எழுச்சியும்


முரட்டு தேசியமும் இலக்கில்லாத பண்பாட்டு எழுச்சியும்

முரட்டு தேசியம் பல சந்தர்ப்பங்களில் விமர்சனத்துக்குள்ளாகி இருக்கிறது. வெகு காலமாக அமெரிக்காவும் தற்போது இந்தியாவும் மொழியும் தேசியம் அது. ‘என்ன நடந்திருந்தால் என்ன? என்ன வேண்டுமானாலும் நடந்தாலும் என்ன ? என் தேசம் இது என் தேசம் என்பதாலேயே அது பெருமையானது. அதைக் கொண்டாடுவதைத் தவிர்த்து நான் எதுவும் செய்யத் தேவையில்லை’ என்னும் நிலச்சரிவுத் தேசியம் அது. தேசத்தின் பின்னணி -வரலாறு பற்றிய புரிதலுடன், அதன் மனிதநேயமான , கலையும் இலக்கியமுமான நற்கூறுகளை மையப் படுத்தி ,அதன் தவறான போக்குகளை விமர்சனத்துக்குள்ளாக்கி, அதைப் போற்றுதற்குரியதாக மாற்றும் கடமை தனது என ஒரு சமூகம் விழிக்கும் போது மட்டுமே அந்தப் பற்று நலம் தரும். முரட்டுத்தனமான தேசியம் விவாதங்களை தேச விரோதமாகக் கொச்சைப் படுத்தும். தனது மைய திசையிலிருந்து மாற்றி ஒலிக்கும் எல்லாக் குரல்களையும் நிராகரிக்கும்.

மதம் மற்றும் மொழியின் மீது அமைக்கப் படும் பண்பாட்டு எழுச்சியின் குரலும் அந்த வகையானதே. ‘ஆரிய இனமானவர்கள் ஜெர்மானியர்- ஆரியமே ஆகப்பெரிய பேரினம் ‘ என்னும் மிகைப்படுத்துதல் ஹிட்லரின் உள்நோக்கமுள்ள திட்டமான சர்வாதிகாரத்துக்கும், இனப்படுகொலைக்கும் மிகவும் பொருந்தியது.

அம்மாவின் மீது அன்பும் மண்ணின் மீது பற்றும் இயல்பானவை. அம்மாவின் நலத்தை – அதை மேம்படுத்துவதற்கான தனது பொறுப்பை – நினைக்காத மகன்,  தனது அம்மாவைக் கொண்டாடி விட்டு அவளை நோயும் பட்டினியுமாய் மாய விட்டுவிட்டு மார் தட்டுவது இலகுவான வேலை. அதே போன்றதே மொழிக்கும், நாட்டுக்கும் அதன் நலிந்த மக்களுக்கு எதுவும் செய்யாமல் ,  நாடி  நரம்பை முறுக்கும் முரட்டு தேசியமும், இலக்கில்லாத பண்பாட்டு எழுச்சியும் .

இன்று,  தமிழ் பேசுவோருக்கு தனது பண்பாட்டை விமர்சனம் மூலம் புரிந்து கொள்ளவும் , அதை மேம்படுத்த ஏதேனும் செய்யவும், வெறியில்லாத அக்கறையான பணி செய்யவும் மிக அவசரமான தேவை இருக்கிறது. ஹிட்லரின் மனப்பாங்குள்ள பெரிய இளைய தலை முறை உருவாகாமற் காக்கவும் தான்.

(image courtesy: Quora.com)

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in தனிக் கட்டுரை and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s