இந்த ‘வாட்ஸ் அப் ‘ உண்மையென்றால் …………


இந்த ‘வாட்ஸ் அப் ‘ உண்மையென்றால் …………

அமெரிக்க அதிபராயிருந்த ஒபாமாவுக்கு சொந்த வீடு இல்லை. அவரது துணை அதிபரான ஜோ பிடென் தமது மகனின் புற்று நோய் சிகிச்சைக்கு மிகவும் பணக் கஷ்டப்பட்டு பின் ஒபாமாவிடம் கடன் வாங்கினார் என்னும் செய்தி தாங்கி வந்த வாட்ஸ் அப் செய்தி ஆங்கிலத்தில் கீழே. இது உண்மையென்றால் அமெரிக்க அரசியல்வாதிகள் உலகுக்கே முன்னுதாரணமானவர்கள். அமெரிக்க மக்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள். ( இது பொய் என்றால் எனக்குத் தெரிய படுத்துங்கள்.)

Image result for Obamas

 

Image result

On January 20, immediately after Donald Trump’s inauguration, the Obama family moved to a rented apartment after spending eight years at the White House. The Obamas don’t own a house till date. Also, Obama paid for groceries from toothpaste to toilet papers and dry cleaning from his own pocket. Even the family vacation was not free. Similarly, after the ceremony, Joe Biden, Obama’s deputy, carrying his own brief case, took the famous Amtrak Acela Express train to get back to his hometown Wilmington. Poor people! Aren’t they?
Incredible examples of personal integrity by two highest ranking office holders of the sole superpower; Biden held public office for 43 years following his first election to the Senate at 29. Nearly 35 years in the Senate and eight years as the Vice President yet he couldn’t afford to pay for the expensive cancer treatment of his son anymore. And who was the son? The Attorney General of his State of Delaware. He also had been an Iraq war veteran before becoming the Attorney General. But the cancer treatment ate up all his savings. Then came his father to the rescue. But even that was not enough. And just when he planned to offer his house for sale to mobilise funding for the son’s treatment, President Obama loaned him funds from his personal savings to prevent him from selling his home. Biden himself recounted this before a TV audience with tearful eyes. Unfortunately the son died but not after the father had given all his best.
Neither Obama nor Biden boast tonnes of money, multiple houses and fleet of cars, escorted by massive security after all these years at top posts. And with heads held high, they walk out of their official residences to rented homes and public transport.  The less said the better about politicians in India.😇

(image courtesy: biography.com & wiki)

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to இந்த ‘வாட்ஸ் அப் ‘ உண்மையென்றால் …………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s