மனசாட்சி புனிதமானதா ? – 2


Image result for child weeping in an indian crowd images

மனசாட்சி புனிதமானதா ? – 2

நம்பிக்கைகள் மனசாட்சி என்னும் குரல் வடிவ சக பயணியை உருவாக்குகின்றன. அடிப்படையில் நம்பிக்கைகள் கடவுள் என்னும் காப்பாளரைச் சுற்றியே அமைகின்றன. மத நூல்கள் வந்தது பின்னால். இயற்கை தன்னை சுழற்றி போட்டு விடும் என்னும் அச்சம், மனிதனை இயற்கையைக் கூட ஆள முடியும் காப்பாளனைத் தேட வைத்தது. அவர் ஒருவர் இல்லா விட்டால் மனித இனம் அவநம்பிக்கையிலேயே அழுந்தி முடங்கி இருக்கும். இந்த அளவு முன்னேறி இருக்க முடியாது.

நம்பிக்கைகள் மற்றும் அதன் வடிவமாய் ஒவ்வொரு காலத்தில் உயர்ந்த வெவ்வேறு மதங்கள் மனசாட்சியை வடிவமைத்தன.

அறம் பற்றி வள்ளுவர் நிறையவே கூறி இருக்கிறார். முத்தாய்ப்பான குறளாக இதை நாம் எடுத்துக் கொள்வோம் :

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறன்
ஆகுல நீர பிற.

மனத்துக்கண் என்பது பற்றியே தான் இந்தக் கட்டுரைத் தொடரே. மனம் என்பது நம்பிக்கைகளால் அனிச்சையாக ஆளப் படுவதே. அதனால் தான் மனசாட்சி என்பது பல வடிவ விந்தையாய் நம்மை வியக்க வைக்கிறது.

அறம் என்பதை நாம் மதங்களின் மைய போதனையாக ஏற்கலாம். ஒவ்வொரு மதத்தைத் தோற்றுவித்த பெரியவருக்கும் தமது சமூகம் தறி கெட்டுப் போய் விடுமோ என்னும் கவலை. அதனால் அவர் அறநெறிகளை ஏற்படுத்தினார்.

எது அறம் ? அடிப்படையில் ‘அடுத்தவர் உரிமைகளைப்பறிக்காதே ‘ என்னும் எளிய விளக்கத்தை ஒரு தொடங்கு புள்ளியாக எடுத்துக் கொள்ளலாம். அவ்வளவு எளிமையாக முடிந்து விட வில்லையே? ஏன்? ஆணுக்கு ஒரு அறம் பெண்ணுக்கு வேறு அறம். ஆணுக்கு எவ்வளவோ உரிமைகள். பெண்ணுக்கு உரிமை என்பது மதங்கள் அங்கீகரிக்காதது. பின்னாளில் மனிதன் சிந்திக்கத் தொடங்கிய பின் அது உருப்பெற்றது.

உரிமையில்லாதவர் பட்டியல் நமக்குத் தெரிந்ததே. பெண்கள், குழந்தைகள், நலிந்தோர், மலைவாழ் மக்கள், பழங்குடியினர், பிற்படுத்தப் பட்டவர்கள் என அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். மூன்றாம் பாலினருக்கு இன்னும் அங்கீகாரமே கிடைக்கவில்லை. உரிமை பற்றிப்  பேசவே வழி இல்லை. மாற்றுத் திறனாளிகள் கிட்டத் தட்ட அதே நிலையில் இருக்கிறார்கள்.

இவர்கள் பற்றி எல்லாம் பேசி என் மனசாட்சி பற்றி நான் சிக்கல்களை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாமல் கட்டுரையைத் தொடர்வதே நல்லது.

நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் மனசாட்சி ஒவ்வொரு சமூகத்திலும் ஒவ்வொரு விதமாகத்  தனிமனித மனங்களில் விதைக்கப் படுகிறது. எளிய உதாரணம் இஸ்லாமிய சமூகத்தில் பலதார மணம், விதவைகள் மற்றும் விவாகரத்தான பெண்களுக்கு மறுமணம் சிக்கலே இல்லாதது. பிற மதங்களில் இவை மிகவும் சிக்கலானவை. எனவே மனசாட்சி வெவ்வேறு மதங்களில் வெவ்வேறு விதமாக இருக்கும்.

மதங்கள் தாண்டி அறம் என்பது சூழ்நிலை அடிப்படையில் வேறு படக்கூடியதே. மருத்துவத் தொழிலில் அறம் என்று நாம் பேசினால் அது மதங்களின் அடிப்படையிலானது அல்ல. பல மதங்களின் பெரிய ஆண் பெண்கள் நடுவே ஒரு குழந்தை தனியே அழுகிறது. பெற்றோர் எங்கே? தெரியவில்லை. மனசாட்சி எல்லோருக்குமே வேலை செய்ய வேண்டும். அந்தக் குழந்தை பாதுகாப்பாக பெற்றோரிடம் சேரும் வரை பொறுப்பு எல்லோருக்கும் உண்டு.

எனவே மனசாட்சியின் குரல் இந்தச் சூழலிலும் சரியாக ஒலிப்பதே அறமாய் இருக்க முடியும்? ஏன் அப்படி இல்லை ? தொடருவோம்

(தொடர்புடைய வாசிப்பாக புனை கதைகளில் ஜெயமோகனின் அறம் பற்றிய கதைகளை வாசிக்கலாம் — ஒரு கதைக்கான இணைப்பு —–> இது.

அபுனைவில் கு. அழகர்சாமியின் ‘திருக்குறளில் அறம்- ஒரு ஒருங்கிணைந்த புரிதலுக்கான வாசிப்பு’ என்னும் கட்டுரையை வாசிக்கலாம். அதற்கான இணைப்பு இது. )

(image courtesy:gettyimages.co.uk)

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in தொடர் கட்டுரை, Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s