கன்னடக் கவிஞர் விபா


IMG_20170509_192412464

கன்னடக் கவிஞர் விபா

உயிர்மை மே 2017 இதழில் நஞ்சுண்டன் அமரராகிவிட்ட கன்னடக் கவிஞர் விபாவின் கவிதைகளை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். இன்றைக்கு விபா இருந்திருந்தால் 40 வயது தான் ஆகி இருக்கும். 13 வருடங்கள் முன் அவர் பிரசவத்தில் அகால மரணம் அடைந்தார். ஆறு கவிதைகளை நஞ்சுண்டன் மொழி பெயர்த்திருக்கிறார். அவர் நவீன கவிதைகள் எழுதவில்லை. நவீனமில்லாத ஒரு படைப்பு கலையோ ஆழமோ இல்லாதது என நாம் என்ன வேண்டியதில்லை. அசலான ஒரு படைப்பு உயிர்ப்புடன் நம்மை ஊடுருவும். பேனாக்கள் படைப்புக்களை தனி படைப்பு முறை என நான் பல முறை குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். விபாவின் கவிதைகளில் பெண்ணின் சொரணையும் பரிதவிப்பும் வெளிப்படுகின்றன. என்னை ஆறு கவிதைகளில் ஓன்று மட்டுமே மிகவும் பாதித்தது. கனவு பற்றிய கவிதை அது. கனவு என்றால் இரவில் வந்து போகும் குழப்பமான ஒன்றல்ல. மானுடத்தின் வன்முறையை , மனிதநேயமில்லா வெறுமையை மருதலிக்கும் கவிஞனின் பெருங்கனவு. உங்கள் இரவுகளில் என்னும் கவிதையின் ஒரு பகுதியை விமர்சிப்போம்.

உங்கள் இரவுகளில்

உங்கள் இரவுகளில் உண்மையில்
கனவுகளே இல்லை என்று சொல்வீர்களானால்
நான் சொல்வேன் :
இந்த பூமியில்
உன் கர்ப்பத்தில் விதைகள் முளைக்கமாட்டா தாயே
அங்கே கனவுகளின் சமாதி கட்டப்பட்டுள்ளது
உன் உடம்பு வெடிக்கும்
மனசைத் தேற்றிக்கொள்
உனக்கு மலடிப் பட்டம் கிடைக்கவிருக்கிறது

உங்கள் இரவுகளில் உண்மையில்
கனவுகளே இல்லை என்று சொல்வீர்களானால்
நான் எல்லையற்ற வெட்டவெளியோடு
சமாதானம் செய்து கொள்வேன்
ரத்த ஆறுகளையும் சலனமற்ற மேகங்களையும்
மலடான பூமியையும் வேண்டிக் கொள்கிறேன்
என்னை உங்களோடு சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்
கனவுகளற்ற இடம் எனக்கு வேண்டாம்
—————————

அதிக சொரணை, காட்சிப்படுத்துதல், கற்பனை, ஒட்டாத தன்மை, தன்னிடமிருந்து சமூகம் மானுடம் என விரியும் பெரிய படுதா இவை அசலான கவிஞனின் மற்றும் அவனது கவிதையின் அடையாளங்கள். இவை இந்தக் கவிதையில் பளிச்சிடுகின்றன. உலகின் வன்முறை பற்றிய அதீதமான வருத்தமும் சொரணையும் மனித நேயம் மிக்க கனவுகள் வழி விபாவின் உலகில் வடிகால் காண்கின்றன. அற்புதமான கவிஞர். நமக்கு அதிர்ஷ்டமில்லை. வெளியிட்ட உயிர்மைக்கு நன்றி.

(image courtesy:uyirmmai)

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in கவிதை, விமர்சனம் and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s