பிரக்ஞை பற்றி ஆர். அபிலாஷ்


Image result for tamil writer r abilash images

பிரக்ஞை பற்றி ஆர். அபிலாஷ்

தீராநதி மே 2017 இதலில் ஆர். அபிலாஷ் ‘பிரக்ஞை’ பற்றி விரிவாக விவாதித்திருக்கிறார். அவர் கட்டுரை பிரக்ஞை அல்லது பிரக்ஞைகள் பற்றிய ஒரு அடிப்படைப் புரிதலைத் தரும்.

பிரக்ஞை பற்றிய தத்துவ அடிப்படையிலான ஒரு விளக்கம் அல்லது புரிதலே என் மனதில் இருந்தது. அறிவியல் மற்றும் உளவியல் ரீதியான ஒரு அணுகுமுறையை அவர் தருகிறார்.

பிரக்ஞை பற்றிய சாதாரணமான பொருள் ஒரு புரிதலே. அதாவது மயக்கமாக இல்லாமல் சுற்றுப்புறம் நடப்பதோடு இயல்பாக ஒன்றி இருப்பதே ஒரு பிரக்ஞை தான். ஆனால் பிரபஞ்சத்தோடு ஒன்றிய ஒரு பிரக்ஞை மேம்பட்ட ஒன்றானது. அது தியானம் மற்றும் நிஷ்டை போன்ற நிலைகளில் இருப்பதாய்க் கருதப் படுவது. (Super Consciousness). தொன்மைக் காலத்தில் இந்த இரண்டு பிரக்ஞைகள் மட்டுமே பேசப் பட்டன என அபிலாஷ் கருதுகிறார். இதை நான் ஏற்கவில்லை. கட்டுரை முடிவில் அதை விளக்குகிறேன்.

அவர் பாரம்பரியம், பண்பாடு மற்றும் பழக்கம் ஆகியவற்றால் உள்ள பிரக்ஞை பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார். அது மிகவும் சிந்தனைக்குரியது. நான் பேசும் முறையை ஊர் மற்றும் உறவின் பாரம்பரியப் பேச்சுமுறை நிர்ணயிக்கிறது. பழக்கமானது மனைவி பாதிக் கட்டிலை அடைத்திருப்பது. அவர் ஊருக்குப் போனாலும் அவர் இருப்பது போன்ற ஒரு பிரக்ஞை. இந்த உதாரணம் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. பிரக்ஞை என்பது தனிமனித நிகழ்வு அல்லது உணர்வு அல்ல. சகஜீவிகளின் தாக்கம் பெரிதும் உள்ள ஒன்று அது.

கட்டுரையில் முத்தாய்ப்பாக அவர் கூறுவதைக் கீழ்க்கண்போம்:
—————————
மனம் என்பது மூளையிலோ அல்லது இதயத்திலோ உள்ள வஸ்து அல்ல. இந்த உலகம், அதன் காலம், இவற்றினுள் வாழும் மக்கள் சமூகம் இம்மூன்றுடன் நிகழும் தனிமனிதனின் உரையாடலில் தான் பிரக்ஞை பிறக்கிறது. அதனால் தான் என்னுடைய நான் உங்களுடைய நானாகவும் இருக்கிறது. தமிழில் நவீன இலக்கியம் தோன்றிய (புதுமைப்பித்தனினிலிருந்து இமையம் வரையிலான) இந்த அரை நூற்றாண்டில் மனிதன் தனியாக (தனிமனிதனாக) இருக்கிறான் எனும் நம்பிக்கையிலிருந்து, மனிதன் தனியாக இல்லை, நானும் நீங்களும் ஒன்றுதான் என்னும் இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். இதுதான் இன்றைய பிரக்ஞை.

——————————–

தொன்மக் காலத்தில் அல்லது இந்தியத் தத்துவ மரபில் இரண்டு பிரக்ஞைகள் அதாவது பௌதிகமானதும் ஆன்மீகமானதுமான இரண்டு காணப்பட்டதாக அபிலாஷ் குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் மூன்று விதமான பிரக்ஞைகள் ‘ஜாக்ருதி, ஸ்வப்னம், சுசுப்தி’ என்னும் மூன்று நிலைகளே அவை. தத்துவார்த்துவமாக இல்லாமல் பார்ப்போம். விழிப்பு நிலை, கனவு நிலை, எண்ணங்களே இல்லாத மோன நிலை ‘ எனக் கொள்ளலாம். தூக்கத்தில் இவை படிப்படியே நிகழ வேண்டும். ஆனால் உலகின் தாக்கத்தால் தனிமனிதனுக்குள் இவை நிகழ்வதே இல்லை. மிகவும் அலைக்கழிக்கப்படும் தூக்கம் அதாவது துண்டு துண்டுகளும் ஆழமில்லாததுமான தூக்கம் தான் அமைகிறது. கனவே கொடுங்கனாவாய் வருவது சகஜம். தியானம் மூலம் சுசுப்தி என்னும் நிலை தொடக்கமாகவும் சமாதி நிலை அதனிலும் மேம்பட்டதாகவும் கருதப்பட்டன. இந்த மூன்று நிலைகள் பற்றிய ஒரு பதிவுக்கான இணைப்பு —————- இது.

பிரக்ஞை என்பது ஆழ்மனம் மேல்மனம் அல்லது விழிப்பான நிலையை பாதிக்கும் பல்வேறு நிலைகள் பல்வேறு பிரக்ஞைகள் என நாம் கருதலாம். அபிலாஷ் ஆழ்ந்த அவதானிப்புடன் பிரக்ஞை பற்றி எழுதியிருக்கிறார்.

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in தனிக் கட்டுரை, விமர்சனம் and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s