இந்தியன் என்னும் அடையாளம் ஏன் இல்லை ? – வாட்ஸ் அப் பதிவு


Image result for indian national flag images

இந்தியன் என்னும் அடையாளம் ஏன் இல்லை ? – வாட்ஸ் அப் பதிவு

சிந்தனையைத் தூண்டும் வாட்ஸ் அப் பதிவு இது. ஆனால் இதில் குறிப்பிட்டுள்ள படி இந்தியன் என்னும் உணர்வு யாரிடமும் இல்லாமற் போனதற்கு அரசியவாதிகள் காரணமில்லை. ஆழ்ந்த வாசிப்பும், பரிவும், மனித நேயமும் இல்லாத, வறட்டு சிந்தனை மிகுந்த , பொருள் தேடும் வெறி மட்டுமே மையமான மனப்பாங்கே காரணம். பதிவு கீழே :

An American visited India and went back to America

Where he met his Indian friend who asked him

How did u find my Country

The American said it is a great country

With solid ancient history

And immensely rich with natural resources.
The Indian friend then asked.

How did u find Indians??
Indians??

Which Indians??

I didn’t find or meet  a single Indian there in India.
What nonsense??

Who else could u meet in India then??
The American said..
In Kashmir, I met a Kashmiri…

In Punjab a Punjabi,

In Bihar a bihari,

In Karnataka Kannadiga,

in Maharashtra Marathi,

in Rajasthan Marwadi,

in Bengal Bengali,

in TamilNadu Tamilian,

in Kerala Malayali,

in Telangana Telugu,
Then i met

A Hindu,

A Muslim,

A Sikh

A Christian,

A Jain,

A Buddhist,
And then lots of Jats

(burning vehicles, vandalising public property, blocking roads & railways, paralysing whole country demanding ‘Quota’ in Govt jobs under the garb of upliftment. I learnt that it means life-long salary without doing any work. Hence in great demand by all sects & exploited by self-seeking politicians).
And many many many more……

But nøt a single Indian did I mèét ….
EXCEPT
The Indian Army,

The Indian Air Force &

The Indian Navy…….
…The only identifiable entity.
Think höw serious this joke is..😒
The day would not be far when indeed we would

Become a collection of polarized states as some

Regional & Parochial anti-national politicians  want…
The Indian Army/Navy/Air Force are the ONLY adhesive holding the geographic entity of India together both in war & peace (collapse of civil adminstration in maintaining law & order/ natural calamities), and despite being slighted & short changed since independence. But for them, India as we know it would have ceased to exist long ago.
Fight back –

Always say I am Indian
Pls help sprèád this messäge……………Be a true Indian.
A HUMBLE REQUEST👏

Forward to as many INDIANS as possible including NRIs.
We need to chänge öur thinking not just öur pröfile picture. Only then will our Nation change. Jai Hind!

(image courtesy:shutterstock.com)

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s