தீராநதி ஜனவரி 2018 இதழில் கவிஞர் நர்சிமின் இரண்டு கவிதைகள்


Image result for breast feeding child cartoon images

தீராநதி ஜனவரி 2018 இதழில் கவிஞர் நர்சிமின் இரண்டு கவிதைகள்

தீராநதி ஜனவரி 2018 இதழில் கவிஞர் நர்சிம்மின் நான்கு கவிதைகள் வெளியாகி இருக்கின்றன. அவற்றுள் இரண்டு அழுத்தமாக வந்திருக்கின்றன.

முதலில் கீதாரி என்னும் கவிதையைப் பார்ப்போம்

ரயிலில் அடிபட்ட கணக்கில் இரண்டையும்
கிணற்றில் விழுந்து விட்ட கணக்கில் இரண்டையும்
சேர்த்து மிச்சம் இருக்கும்
கிடைமாட்டுக் கணக்குகளை
சொல்லி முடித்தார்
கீதாரி.
கேட்டுக் கொண்டிருந்த அப்பா
வெற்றிலைக் காம்பைக் கிள்ளி
சல்லெனக் காற்றில் சுண்டி விட்டுச் சொன்னார்
ஆக, கூலில நாலு மரக்காக் கம்மி
ஆமோதித்த கீதாரியை
அள்ளிக் கொள்ளச்
சொன்னார்
கிணற்றில் தள்ளப் பட்ட
மாடுகளும்
ரயிலில் அடிபட்டதால்
கொல்லப்பட்ட மாடுகளும்
லாரியில் போய்க் கொண்டிருக்கின்றன.
கூட்டிப் பெருக்கி நீர்தெளிக்கப்பட்ட
வெற்றுத் திண்ணையின் மூலையில்
நெல்லள்ளிய மரக்காப்படியின்
ஓரத்தில்
வெற்றிலைக் காம்பு
ஒட்டிக் கிடக்கிறது

வெற்றிலைக் காம்பை அப்பா கிள்ளி சுண்டி வீசும் இடம் மிகவும் முக்கியமானது. உலகின் சூது வாதுகளை அவர் எப்படி ஏற்கிறார், ஏன் ஏற்கிறார், அது ஏன் முடிவில்லாதது, அதை அவர் உள் வாங்குவதும் ஒதுக்கித் தள்ளுவதும் மானுடம் என்றும் விடையறியாக் கேள்விகள் பற்றிய முதிர்ச்சி மிக்க புரிதல். பக்காப் படியில் கூலியை அளந்து தருவதும் அது மட்டுமே போதாத கீதாரியின் அவல நிலையும் தொன்மையானவை. பக்காப் படி கண்டிப்பாக 50 வருடத்துக்கு முந்தையது. பக்காப் படிக் காலத்தில் ஒரு கீதாரி லாரியில் மாடுகளை ஒளித்து ஏற்றி அனுப்புவது என்பது அந்தக் காலக் கிராமச் சூழலுக்குப் பொருத்தமில்லாதவை. எல்லா விதத்திலும் பொருந்தாதவை. எனவே கவிஞர் தொன்மத்தையும் சமகாலத்தையும் ஒன்றாய் நெய்யும் மாயத்தை மிகவும் வெற்றிகரமாகச் செய்திருக்கிறார்.

அடுத்த கவிதை கசிகிறது விழி

குழைந்து
கனிகிறதென் மொழி
பால்முலை மாற்றும்
கண நொடிக்குள்
அலைந்து அலறும்
குழந்தையென
அதிர்கிறது மனம்
சரி
வந்து விடுவாய் தானே?

இது காதலன் காதலியை நோக்கிக் கூறும் வரிகள் என்பது எளிய புரிதல். ஆழ்ந்த வலியில் நோகும் மனம் ஆன்மீகமாக ஒரு இறைவனை அல்லது தேவதையை நோக்கிக் கூறுவது போன்ற தொனி இந்தச் சிறிய கவிதையின் ஆழம். ஒரு முலையிலிருந்து மறு முலைக்கு மாறும் போது ஒரு குழந்தை பசியால் மட்டுமல்ல, தாயை ஒரு கணம் பிரிவதும் பெருந்துயரும் என்னும் பச்சிளம் வெகுளித் தனத்தில் இருப்பதைச் சுட்டும். மனிதனுக்கு இது பொருந்தும் அப்படி ஒரு பிள்ளைத் தன்மை இருக்கும் மனத்துக்கு இறைவனின் அண்மை, வலியிலிருந்து கிடைக்கப் போகும் விடுதலையின் தேவை மிகவும் அதிகமாகத் தேவைப் படுகிறது. கவிதையில் அவர் மிகவும் சாதிக்கும் நம்பிக்கை தருகிறார்.

(image courtesy: dreamstime.com)

 

 

 

 

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in விமர்சனம் and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s