காஃப்காவின் படைப்புலகம் -6 -Wedding preparations in the country


Image result for kafka quotes

காஃப்காவின் படைப்புலகம் -6 -Wedding preparations in the country

தலைப்பை வைத்து நாம் திருமணத்துக்கு நடக்கும் சாதாரணமான அல்லது சம்பிரதாயமான ஏற்பாடுகள் பற்றிய நாவல் என்றே முடிவு செய்வோம். பல பக்கங்கள் காணாமற் போன கதை இது. ஆனாலும் காஃப்கா அந்த ஒன்றை நோக்கி நகரவே இல்லை.

அப்படி என்றால் என்ன தயார் ஆவது அது? வேலைச் சுமைகளும், நகரத்தின் தனிமையும் முடக்கிப் போட்ட ஒருவன் , விடுமுறையை எப்படியும் கொண்டாட வேண்டும் என்று கிராமத்திற்கு வருகிறான். ஏனெனில் செலவு குறைவு. பலரையும் பார்த்து அவன் தன் மனதுள் பலவிதமான யூகங்களைச் செய்கிறான். சம வயதினனான ஒரு இளைஞனிடம் மட்டும் பேசுகிறான். மாய யதார்த்தம் எதுவும் இல்லை இந்தக் குறு நாவலில்.

பெரிதும் குடும்ப வாழ்க்கையை அவர் எதிர் மறையாகவே அணுகினார் என நாம் முடிவு செய்திருந்தால் , அவர் நடு நிலையான, மற்றும் தெளிவான அணுகு முறையை வைத்திருந்தார் என்பது இந்த நாவல் மூலம் நமக்குத் தெளிவாகும். குடும்பம் என்பது ஒரு அடைப்பே. அனேகமாகக் குரூரமும் கலந்ததே. தன்னலமும் அரசியல் நடவடிக்கைகளும் அதனுள் இருக்கவே செய்கின்றன. மறுபக்கம் என்றும் தனிமை வாட்டும் ஒரு மனிதனுக்கு குடும்ப வாழ்க்கைக்கு நிகரான அல்லது மாற்றான ஒரு தீர்வு உண்டா? இந்தக் கேள்வியை அவர் இந்த நாவலில் நன்றாகவே அலசி இருக்கிறார்.

(image courtesy:quotefancy.com)

 

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in தொடர் கட்டுரை, விமர்சனம் and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s