காஃப்காவின் படைப்புலகம் -19-Josephine the singer or the mouse folk


Related image

காஃப்காவின் படைப்புலகம் -19-Josephine the singer or the mouse folk

காஃப்காவின் படைப்புகள் மிகவும் நுட்பமானவை என்பதை நாம் கண்டிப்பாக விவாதிதோம். வாசகரின் கற்பனைக்கும் ஆழ்ந்த வாசிப்புக்கும் உரியவை மட்டுமே காஃப்காவின் படைப்புக்கள். ஆனால் அவர் Josephine the singer or the mouse folk என்னும் கதையின் தலைப்பை சற்றே வாசகருக்கு ஒரு திசை அல்லது கோடிட்டுக் காட்டுவது போல அமைத்திருப்பது அவருடைய படைப்புலகில் அபூர்வமானதே.

இரண்டு விதமான அணுகு முறையை விமர்சகர்கள் முன் வைத்தனர். ஒன்று ஒரு கலைஞர் மீது ஒரு கூட்டம் காட்டும் இரக்கமற்ற ஈடுபாடு. மற்றது யூதர்கள் கலையிலும், விஞ்ஞானத்திலும் மற்றும் பல துறைகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகள் செய்தாலும் அவர்கள் மீது இரக்கமற்ற ஒரு அணுகுமுறையையே உலகம் காட்டியது என்பது.

காஃப்காவின் உலகம் மனித இனம் தாண்டியும் விரிவது. அவரது கதாபாத்திரங்கள் வாயில்லாப் பிராணியாகவும் இருக்கலாம். எனவே பிறப்பால் அவர் யூதர் என்பதை வைத்து அவர் இப்படி ஒரு நுட்பக் கருத்தைக் கதைக்குள் தந்திருக்கிறார் என்பது ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக இல்லை. ஒரு அசலான கலைஞன் அல்லது எழுத்தாளன் இண் உணர்வை இயல்பாகவே தாண்டிச் செல்லக் கூடியவன். உண்மையில் ஒரு படைப்பாளி இப்படிக் கடந்து சிந்திப்பதாலேயே எழுதுபவன்.

இந்தக் கதை மிகவும் நேரடியாகவே காஃப்காவால் கூறப்பட்டது என்றே நாம் முடிவு செய்யலாம். ஏனெனில் சிக்கலான எந்தப் பகுதியும் நமக்கு இல்லை. ஜோஸஃபைன் ஒரு புகழ் பெற்ற பாடகி. ஆனால் அவளது வருமானம் எதுவும் இசை சார்ந்து இல்லை. வேலைக்கும் போய், இசை நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்துவது தனக்கு சிரமமாக இருக்கிறது என்று அவள் குறிப்பிட்ட போதும், தனது வருமானத்துக்கு இசை வழி வகுக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்ட போதும் அது சமூகத்தால் நிராகரிக்கப் படுகிறது. தனது பணி இடத்தில் அவள் காலில் சுளுக்கு ஏற்பட்டு அவளால் நின்றபடி பாட இயலவில்லை. ஆனால் மக்களோ அவள் நின்ற நிலையில் பாடுவதை மிகவும் ரசித்தவர்கள். அவர்களால் அமர்ந்த நிலையில் பாடுவதை ரசிக்க முடியவில்லை. எனவே அவள் கட்டாயமாக வலியால் கண்ணீர் சிந்தினாலும் நின்ற படியே பாடு படி கட்டாயப் படுத்தப் படுகிறாள். அந்த இசை நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு அவள் பொது வெளியிலிருந்து மறைந்து விடுகிறாள் என்னும் இடத்தில் கதை முடிகிறது.

பாடகிக்கு வருமானம் இல்லை என்னும் கற்பனையே. அது பாடகியை மட்டும் குறிக்கும் சித்தரிப்பு இல்லை என்பது தெளிவாகிறது. நாம் எல்லோரும் அறிந்தது போல் காஃப்காவின் மிக அரிய கற்பனையும் படைப்பாற்றலும் அவரது காலத்துக்குப் பின்னால் தான் உலகின் கவனத்தைப் பெற்றது. எழுத்து அவருக்கு செலவுக்குப் பணத்தையோ அல்லது அங்க்கீகாரத்தையோ இறுதி வரை தரவே இல்லை.

தமிழ் மற்றும் இந்தியச் சூழலில் இதை இன்றும் பொருத்திப் பார்க்க முடியும். எழுத்தால் தமிழில் ஒரு நல்ல வருமானம் அல்லது போதுமான வருமானம் என்பது இது வரை எட்டாக் கனியே. எந்த சமூகம் எழுத்தாளன் எக்கேடு கெட்டாலும் பரவாயில்லை என்று அவன் தனி வாழ்க்கை மீது இரக்கமே அற்று இருக்கிறதோ அது, இலக்கற்று உணவு மட்டும் தேடி அலையும் ஒரு எலிக்கூட்டத்துக்கு சமமானதே என்பதே காஃப்கா இதில் சொல்வது.

இறைவன் கற்பனையைக் கலையை ஒரு வரமாகத் தரும் போது, அதை சுவாசம் போலவே ஒரு கலைஞன் இறுதி வரை அதனோடு பிணைந்திருக்கிறான். அங்கீகரிப்போ அல்லது வருமானமோ ஒரு பொருட்டாக அவனுக்கு இருப்பதே இல்லை.

(image courtesy:elitequote.com)

 

 

 

 

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in தொடர் கட்டுரை, விமர்சனம் and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s