தமிழரின் தனித்தன்மை மிக்க அடையாளங்கள் – தடம் இதழில் கட்டுரை -1


Image result for five variety of lands in ancient tamil nadu images

தமிழரின் தனித்தன்மை மிக்க அடையாளங்கள் – தடம் இதழில் கட்டுரை -1

வரலாறு என்று நம் கையில் இருப்பதன் நம்பக்த் தன்மை மிகவும் குறைவு; சரியான ஆதாரங்களுடன் அதை சரியான திசையில் எடுத்துச் சென்று தமிழ்ப் பண்பாடு பற்றி ஆய்ந்தவர்கள் குறைவே. முன் முடிவுடன் வறட்டு ஜம்பம் பேசும் ஆய்வுகள் கணிசமாக உண்டு.

தடம் ஏப்ரல் 2018 இதழில் மூன்று கட்டுரைகள் வெளி வந்திருக்கின்றன. மூன்று கட்டுரைகளுமே வெவ்வேறு திசையில் தமிழனது அடையாளம் பற்றி அலசுகின்றன. ‘தமிழரின் மெய்யியல் அடையாளம்’ என்னும் கட்டுரையில் ந. முத்து மோகன்

தொல்காப்பியக் காலத்தில் இறைவன் உருவ வழிபாடு என்னும் பக்தி நம்பிக்கைகள் இல்லை என்பது முத்து மோகனின் கருத்து.

‘முதல் எனப்படுவது நிலம் பொழுது இரண்டின்
இயல்பென மொழிப இயல்புணர்ந்தோரே’ (950) என அவர் தொல்காப்பியத்தை மேற்கோளிடுகிறார். நிலம், பொழுது இரண்டுக்கு மட்டுமே தமிழ்ப் பண்பாட்டில் முக்கியத்துவம் இருந்தது. இறியவன் உருவ வழிபாடு என்று தமிழில் சைவ வைணவ காலத்துக்குப் பின்னரே நம்பிக்கைகள் வந்தன என்கிறார் முத்து மோகன். சுயமரியாதை இயக்கம் தமிழ் நாட்டில் பெரிய அளவில் வந்ததற்கான காரணம் தொன்று தொட்டே வந்திருக்கும் இறைவன் சாராத இந்த நம்பிக்கையே.

மேலும் ஐவகை நிலங்கள் தமிழருக்கு மட்டுமே உரித்தான நில அடையாளங்கள் என்கிறார். மற்றும் அக நானூறு, புற நானூறு, பஞ்ச பூதங்கள் வழி தமிழ்ப் பண்பாடு தன்னகத்தே கொண்ட மெய்யியல் உலகாயத வாதம் என்னும் தருக்க வாதத்தை ஒட்டிய பல பதிவுகளைக் கொண்டது எனச் சுட்டிக் காட்டுகிறார். கல்வெட்டுகள் வழி நாம் செல்லும் தொலைவு குறைவானதே. ஏனெனில் ஒரு பண்பாட்டின் தனித்தன்மை இலக்கியங்கள் வாயிலாகவே நாம் சென்றடையக் கூடியது.

 

 

 

 

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in தொடர் கட்டுரை and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s