நீட் தேர்வு ராஜஸ்தான் தமிழ்ச் சங்கம் உதவும்- தொடர்பு எண்கள்


Important
Friends
It seems Students of TN have been alloyed test centres in Rajasthan for the NEET exam. We have a Tamil Sangam in Jaipur. We have decided to extend all possible help to them. Pl let me know,if anyone needs any assistance.

Further pl circulate in your own friends groups for spreading the message quickly.

Dr R Venkateswaran 9829211111
[5/4, 3:44 PM] Shanmuga Sundaram: நீட் மருத்துவ நுழைவு எழுத வரும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு ராஜஸ்தான் தமிழ் சங்கம் அனைத்துவித உதவிகளும்( உணவு, உறைவிடம், வாகன உதவி) செய்ய தயாராக உள்ளது

கீழ்க்கண்ட தொலைப்பேசி எண்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்/பகிரவும்

திரு. முருகானந்தம் (9790783187)
திருமதி. சௌந்தரவல்லி (8696922117)
திரு. பாரதி (7357023549)
Rajasthan Tamil Sangam in Jaipur have decided to extend all possible help (Transport, Food, Accommodation and if any required) to the students who are coming to Rajasthan for writing NEET exam.

Mr. Muruganandam 9790783187
Mrs. Soundarvalli 8696922117
Mr.Bharthi 7357023549

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s