வாழ்க்கையின் ரகசியம் -4


Image result for birth day party images

கொண்டாட்டத்தின் செய்தி

ஒரு தனி மனிதன் எதையும் கொண்டாட முடியாது என்பதை நாம் பார்த்தோம். ஆனால் ஒரு தனி மனிதன் தான் எந்தக் குழுவோடு இணைந்து ஒரு அதிகாரத்தின் பங்காளியாக இருக்கிறேன் என்பதை நுட்பமாக ஒரு கொண்டாட்டத்தின் வாயிலாக வெளிப்படுத்துகிறான்.

மிகவும் வெகுளித்தனமாகவும் குழந்தைகள் உலகோடு தொடர்புடையதாகவும் தோன்றும் ஒரு பிறந்த நாள் விழாவில் எவ்வளவோ நாம் காண இயலும். ஒரே வகுப்பில் எந்த ஜாதி, எந்த வருவாய்ப் பிரிவுக் குழந்தைகள், பார்க்க லட்சணமாக இருக்கிறானா இல்லையா என்னும் எல்லாத் தரா தரங்களும் அதனுள் அடங்கும். உறவில் யார் யார் அழைக்கப் படுவார் என்பதில் உள்ள அரசியலை நான் விளக்கத் தேவையே இல்லை.

எனவே கொண்ட்டாட்டத்தின் செய்தி மிகவும் தெள்ளத் தெளிவானது. சமூகத்தின் எந்தத் தட்டுடன், எந்த வட்டத்துடன் மற்றும் எந்த அதிகாரத்துடன் நான் என்னைப் பிணைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் என்பதே அது.

இதன் மறுபக்கம் தன் வழியைப் பார்த்துக் கொண்டு, லட்சியம் அல்லது தேடல் என்று கிளம்பும் ஒரு ஆள் இந்த சமூகத்தில் தன்னை அனாவசியமாக எங்கேயும் தேடிக் கொள்ளவே வேண்டாம். அவருக்கு இடமே கிடையாது.

பசுமையில் ஆர்வமா? பத்தே மரக்கன்றுகள் நட்டு அதை லட்சம் பேர் அறிய ஒரு விழாவாக நடத்துகிறவரே இன்று சமூகம் புரிந்து கொள்ளும் ஆள். மௌனமாக எங்கேயோ பல வருடம் பாடுபட்டு ஆயிரக் கணக்கில் மரம் நடுகிறவன் யார் என்பதை யாருமே என்றுமே கண்டு கொள்ளப் போவதில்லை.

வாழ்க்கையின் ரகசியத்தின் ஒரு இழை இதில் பிடிபடும். சரி என் மனதுக்குள் சமூக அங்கீகாரத்துக்கான அரிப்பு இருக்கிறதா இல்லயா? இல்லை என்று யாரைப் பற்றியுமே கூற முடியாது. ஒரு கொண்டாட்டம் நடத்தி முறையாக சமூக அங்கீகாரம் பெற விரும்புவோர் இருக்கலாம். என்னையும் கொஞ்சம் கவனியுங்களேன் கொண்டாட்டம் எல்லாம் என்னால் முடியாது என்று மனதுக்குள் மருகிறவர் இருக்கலாம்.

வாழ்க்கையின் ரகசியம் நான் சமூகத்தில் கிடைக்கும் அங்கீகாரத்துக்காக எந்த அளவு ஏங்குகிறேன் எத்தனை தொலைவு போவேன் என்பதில் மையப் பட்டிருக்கிறது.

மேலும் சிந்திப்போம்.

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in தொடர் கட்டுரை and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s