வாழ்க்கையின் ரகசியம் -14


Image result for one candle lighting another images

வாழ்க்கையின் ரகசியம் -14

செல்வமும் செல்வாக்கும் தோற்கும் இடங்கள்
நீண்ட காலத்துக்கு, ஒருவருக்கு இல்லாமல் மானுடத்துக்கு, மனித வாழ்க்கை மேம்பாட்டுக்குப் பயன் தரும் எதுவும் பண மதிப்பால் அளந்து விட முடியாததே. மன நிம்மதி, பிறர் நலன் பேணும் பெரு நோக்கு, வாழ்க்கையின் லட்சியம் பற்றிய தேடல், தனது கலை அல்லது இலக்கியப் பணியில் காணும் உயிர்ப்பும் நிறைவும் இவை எதுவுமே பணத்தின் மதிப்பில் அகப் படாதவை.

இன்று தன்னைக் கொண்டாடிக் கொள்ளும் ஒரு கூட்டத்தின் அதிகாரத்தில் ஒரு சிறு துண்டு எனக்கும் கிடைக்க வேண்டுமென்றால் நானும் அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டாடிக் கொள்ளலாம். குறுகிய காலத்துக்கு, பணம், அந்தஸ்து மற்றும் அதிகாரங்கள் அடையாளமாக எனக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கிடைக்க வேண்டுமென்றால் நான் அந்தப் பாதையில் போகலாம்.

அரசியல் என்பது எங்கோ தேர்தல் மற்றும் ஆட்சி இவற்றுடம் மட்டும் நிற்பதே அல்ல. ஒவ்வொரு குழு, அமைப்பு மற்றும் குடும்பத்துக்கு உள்ளேயும் கூட அரசியல் உண்டு. வாழ்க்கையின் ரகசியம் நாம் அரசியல் என்னும் தூண்டிலுக்குள் அகப்படுகிறோமா அல்லது மனம் ஒன்றும் கலை அல்லது சமூகப் பணியில் உயிர்ப்பைக் காண்கிறோமா என்பதிலேயே இருக்கிறது.

இன்று பணமும் செல்வாக்கும் யாருக்கும் வழி காட்ட எந்த உதவியும் செய்வதில்லை. நான் மதிக்கும் ஒரு அரசியல் தலைவரின் பேரன் குடி போதையில் காவல் துறையினருடன் தகறாரு செய்தது ஊடகங்களில் வந்தது. அவர் அப்பழுக்கற்றவர், கொள்கையாளர். இருப்பினும் அவருடைய ஒரு வாரிசு வரையே அவரது அரசியல் மற்றும் தனி வாழ்க்கையின் கொள்கை போய்ச் சேரவில்லை. ஏனெனில் ஒருவரின் குடும்பமே அவர் அரசியலில் இருப்பதன் அதிகாரத்தின் பரிமாணம் ஒன்றை மட்டுமே காண்கிறது. நல்ல செல்வாக்கு கூட தோற்றுத் தான் போகும்.

தனது அடையாளத்தை உண்மையிலேயே தேடும் ஒரு மனிதன் அதைக் கண்டிப்பாக சமூகம் கொண்டாடும் வசதி அதிகாரம் அல்லது அந்தஸ்துக்குள் காண மாட்டான். வாழ்க்கையின் ரகசியம் தனி மனிதன் மற்றும் மானுடம் இருவரும் வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளியில் நீண்ட கால மானுட நலன் மற்றும் தனி மனிதனின் மனத்தின் சாந்தம் மற்றும் நிறைவு ஒன்றாய் நிறைவேறும் என்பதே.

தன் பாதையில் தெளிவுள்ளவர்களுக்கு அந்தப் புள்ளி புலனாகும்.

மேலும் சிந்திப்போம்.

(image courtesy:quotes.yourdictionary.com)

 

 

 

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in தொடர் கட்டுரை, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s